Polska Akademia Lean

Jak Akademia Lean została wdrożona i przyjęta w zespołach GE Aviation w Polsce, przenosząc kulturę Lean na kolejny poziom ulepszeń i zaangażowania.

marzec 2020

W związku z ciągłym dążeniem do rozwoju kultury, opartej na wydajności i ciągłym doskonaleniu, w zakładach GE Aviation, na całym świecie, odbywają się szkolenia i warsztaty oparte na metodologii Lean. Szkolenia pomagają pracownikom zrozumieć i zobaczyć, a następnie wdrażać ten sposób myślenia w swojej codziennej pracy. 

Jednym z najbardziej kompleksowych szkoleń jest Akademia Lean, czyli tydzień intensywnej nauki kluczowych dyscyplin LEAN, a następnie realizacji praktycznych projektów na obszarze produkcji i w procesach transakcyjnych. Główne cele Akademii to wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu metodologii Lean oraz praktyczne zrozumienie na czym polega ta transformacja, jak ważna jest dla biznesu oraz dla zwiększenia efektywności własnej pracy i jak możemy ją wspierać, jako kluczową część naszej organizacji.

Doskonalenie następuje bowiem najpierw poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy a następnie wdrażanie w życie pomysłów usprawnień. W Polsce Akademia Lean została zapoczątkowana w 2019r. przez Lean Liderów, entuzjastów tej metodologii, Jakuba Humę z Avio Aero Polska z Bielska-Białej, Katarzynę Iwko i Michała Kowalskiego z GE Aviation z Dzierżoniowa oraz Paulinę Pietrzak z zakładu GE Aviation w Dowty.

A moment from the Academy class at Avio Aero Bielsko Biala

Polska wersja Akademii znacznie ułatwia przyswojenie wiedzy dla zróżnicowanych grup pracowników, którzy mówią w swoim ojczystym języku. Pierwsza edycja odbyła się w zakładzie Unison - GE Aviation Dzierżoniów, gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem, przynosząc wiele wartościowych pomysłów usprawnień oraz wartość dodaną dla organizacji. Pod koniec lutego tego roku druga edycja Akademii odbyła się tym razem u podnóża Beskidów, w zakładzie Avio Aero w Bielsku – Białej.

Program szkolenia został umiejętnie zaprojektowany, łącząc zarówno teorię, jak i praktykę. Pierwsze 2 dni poświęcone są na naukę metodologii i narzędzi Lean, a następnie testowanie ich poprzez różne ćwiczenia. Jest to doskonały czas na poznanie się współpracowników, budowanie relacji i dzielenie się dobrymi praktykami, jednocześnie przygotowując się do praktycznego wykorzystania narzędzi podczas tak zwanego AWO (Action Workout). Trzeciego dnia uczestnicy dzielą się na grupy robocze i koncentrują się na procesach produkcyjnych lub administracyjnych. Mają wtedy szansę popracować w rzeczywistej organizacji i stworzyć realny plan ulepszenia wybranych procesów, korzystając z poznanych wcześniej narzędzi. 

Jakub Huma, Lean Leader Avio Aero Polska, podkreśla jaka jest wartość dodana Akademii Lean: „projekty wdrożeniowe są definiowane zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi zakładu, mając na celu zwiekszenie wartości ich wdrożenia.” Podobnie stwierdza Michał Kowalski – jeden z trenerów Akademii: „warto dodać, że jest to jedno z niewielu tego typu szkoleń, w których mogą wziąć udział osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z tematyką Lean. Uczestnicy to specjaliści różnych dziedzin, pełniący przekrojowe role w swoich zakładach. Istotnie, ważne jest, aby spojrzeć na niektóre procesy z zupełnie innych perspektyw. Im bardziej zróżnicowane role pełnią uczestnicy w organizacji, tym lepsze efekty można zaobserwować podczas realizacji projektów Lean w praktyce.”

From the left Jakub Huma, Katarzyna Iwko, Paulina Pietrzak & Michał Kowalski

„Zmiana sposobu myślenia, postrzegania naszej pracy i pracy innych współpracowników, wyjście poza nasz obszar, spojrzenie na procesy z szerszej perspektywy: nigdy nie będziesz się nudzić z Lean!”

Akademia Lean w Bielsku-Białej zgromadziła specjalistów z Avio Aero Polska, GE Power z Elbląga, EDC z Warszawy, Unison - GE Aviation z Dzierżoniowa oraz zakładu Xeos ze Środy Śląskiej. Umożliwia to benchmarking, wymienianie się dobrymi praktykami i rozwiązaniami oraz uczenie się od siebie nawzajem. „Dzięki sieci powiązań i kontaktów pomiędzy biznesami GE w Polsce,  jesteśmy w stanie budować i rozwijać kulturę Lean w naszych zakładach, zwłaszcza ze względu na naturalne różnice między lokalizacjami, biorąc pod uwagę stopień wdrożenia kultury Lean i narzędzi, jest to świetny sposób na ustandaryzowanie tej wiedzy w każdym zakładzie GE w Polsce.”- dodaje Paulina Pietrzak, Lean Leader zakładu w Dowty.

„Transformacja Lean zaczyna się tak naprawdę od transformacji kulturowej.” - podsumowuje Katarzyna Iwko, Senior Lean Leader z zakładu Unison z Dzierżoniowa: „Potrzebujemy znacznej zmiany w sposobie myślenia, postrzegania naszej pracy i pracy innych współpracowników, wyjścia poza swój obszar i nauczenia się patrzenia na pewne procesy z nowej, szerszej perspektywy. Bez tego Lean się nie zadzieje. Moim zdaniem Lean to najciekawsza funkcja w firmie – współpracuje właściwie z wszystkimi działami, tu się nie da nudzić!”

A group during a LEan workout

Aby jednak ta transformacja była skuteczna, działania Lean muszą mieć długoterminową strategię i być systematycznie wdrażane. Rozwój następuje najszybciej metodą małych kroków. „Pamiętam, że na początku Lean zaczynał od podstaw” – dodaje Jakub Huma: „5S, potem pracowaliśmy nad zmniejszeniem zapasów i skróceniem czasu realizacji, a dzisiaj koncentrujemy się na redukcji kosztów, podążamy za priorytetami firmy i do nich dopasowujemy swoją strategię.”

Kluczem do sukcesu jest zrozumienie ogromnej wartości jaką niesie za sobą filozofia Lean, współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy zakładami, zaangażowanie i wspieranie wdrażania tej zmiany w swoim miejscu pracy, bez względu na rolę pełnioną w firmie. Za transformację i jej sukces odpowiedzialny jest nie tylko dział Lean. Niezbędna jest w dłuższej perspektywie współpraca całej załogi, aby zobaczyć rezultaty, w postaci bardziej efektywnej pracy, poprawy bezpieczeństwa i ergonomii oraz eliminacji strat, co z kolei wpływa na wyniki całego zakładu.

Every photo in this page was taken on February 28, 2020.

AUTHOR

Anna Domagala